Yerli ve milli söylemi lafta mı kaldı? Oruç Reis gemisi için önerge verildi

287 0

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 400 milyon liraya mal olan ve 2017 yılında resmen faaliyete başlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin işletilmesi ihalesini TBMM gündemine taşıdı. Budak, kıta sahanlığı, petrol-doğalgaz arama gibi stratejik konularda araştırma yapan geminin işletilme işinin özel sektöre devredilmesini eleştirdi. Budak, “Üstelik ihale sadece yerli firmalara değil yabancı isteklilere de açık. Bu kadar stratejik önem taşıyan bir kamu malını işletme ihalesine yabancı firmaların da katılabilmesi son derece kaygı vericidir. Aynı zamanda yerli ve milli söylemlerinin de sadece lafta kaldığının göstergesidir” dedi.

Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 13 Mayıs Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile üç boyutlu sismik araştırma kabiliyetine sahip Oruç Reis Araştırma Gemisi’ni 730 gün süre ile işletilmesi işini ihaleye çıkardı.

400 milyon TL’ye mal olan ve 2017 yılından bu yana faaliyette bulunan Oruç Reis Araştırma Gemisi, MTA’nın tabiriyle ‘kıta sahanlığı’ gibi Türkiye’nin uluslararası alandaki en önemli tezlerinden birisini oluşturan konuda araştırma yapabilmekte, ayrıca petrol, doğalgaz arama gibi stratejik önemi bulunan alanlarda sismik veri toplayabilmektedir.

Ülke bekası için bu kadar öneme sahip olan Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin işletilme işi neden özel sektöre ihale edilmek istenmektedir? Üstüne üstlük Resmi Gazete’deki duyuruda ‘ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır’ denilerek yabancı firmaların da ihaleye girmesine izin verilmesi ulusal güvenlik açısından kaygı vericidir. Aynı zamanda yerli ve milli söylemlerinin sadece lafta kaldığının göstergesidir. Ayrıca ihaleye katılan firmalarda ekonomik ve mali yeterlilik aranmamasının izahı nasıl olabilir? Bu kadar önemli bir konu ehil olmayan ellere mi emanet edilecek?”

Budak, önergede şu sorulara yer verdi:

“Oruç Reis Araştırma Gemisinin işletilmesi hâlihazırda nasıl yürütülmektedir? Ulusal güvenlik açısından son derece stratejik öneme sahip Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin işletilmesi neden özel sektöre devredilmek istenmektedir? Söz konusu ihalenin gerekçesi nedir? MTA Genel Müdürlüğünde Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin işletme faaliyetlerini sürdürebilecek nitelikte personel ve donanım bulunmamakta mıdır? Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda ‘ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır’ ifadesi yer almaktadır. Son derece stratejik öneme sahip olan araştırma gemisinin işletilmesi işine yabancı firmaların girmesine olanak sağlanmasının gerekçesi nedir?  Araştırmaların önemi dikkate alındığında bulguların gizliliği nasıl sağlanacaktır? Söz konusu duyurunun 4.2.1 numaralı maddesinde ‘ihaleye katılacak firmalarda ekonomik ve mali herhangi bir kriter aranmayacağı’ ifadesi yer almaktadır. Bu kadar önemli bir kamu işinin mali yeterliliği bulunmayan bir firmaya verilme olasılığına kapı aralanmasının sebebi nedir? İhalenin 4734 ve 4735 sayılı kamu sözleşme ihaleleri kanunlarından muaf tutulmasındaki kamu yararı nedir?”


Harun Gencel

Harun Gencel

Harun Gencel 1991 Trabzon Doğumlu olan editörümüz , Sitemizde güncel olarak haber yazmakta olup aynı zamanda yayınlanan haberlerin kontrollerini de sağlamaktadır.