Zehirlenme iddiası soru önergesi oldu

461 0

CHP istanbul Milletvekili Gülay Yedekçi; “2016 yılında Maliye Bakanlığı yemekhanesinde verilen öğle yemeğinden 400 civarında personelin zehirlenerek hastanelik olduğu doğru mu?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde: “2016 yılında Maliye Bakanlığı yemekhanesinde verilen öğle yemeğinden 400 civarında personelin zehirlenerek hastanelik olduğu, tedavi için gidilen sağlık kuruluşlarınca rapor verilen bazı personelin birkaç gün evlerinde istirahat etmek zorunda kaldığı ve sonrasında yemek firmasının sözleşmesinin feshedildiği haberleri basına yansımıştır. Öte yandan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun; 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin aynı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabının genel hükümlere göre tasfiye edileceği hükmüne yer verilmiş; 25 inci maddesinin birinci fıkrasında ise yasak fiil ve davranışlar arasında “c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.ö sayılmıştır. Öte yandan Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;
2016 yılında Maliye Bakanlığı yemekhanesinde verilen öğle yemeğinden dolayı toplu zehirlenme yaşandığı dönemde gıda hazırlama ve dağıtım işinden sorumlu olan yükleniciler ile ortakları kimlerdir? Zehirlenme olayına ilişkin olarak herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Olayın tespit edilen sorumluları kimlerdir? Sorumlular hakkında yapılan yasal işlemler nelerdir? Toplu gıda zehirlenmesinin tespit edilen nedenleri nelerdir? Gıda zehirlenmesine ilişkin olarak yüklenicilerin tespit edilen hata, kusur ve sorumlulukları nelerdir? Yaşanan gıda zehirlenmesi sonrasında yemek hazırlama ve dağıtım işlerini yürüten yüklenici değiştirilmiş midir? Değiştirildi ise gerekçesi nedir? Sonraki yüklenicinin ticaret ünvanı nedir, ortakları kimlerdir?

MANİSA 1 İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI’NDA YAŞANAN GIDA ZEHİRLENMESİ
Maliye Bakanlığındaki gıda zehirlenmesinden sorumlu olan yüklenici ve ortaklarının, son günlerde Manisa 1 inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmelerine neden olduğu iddia edilen Rota Yemekçilik ünvanlı firma ve ortakları ile herhangi bir bağlantısı var mıdır? Gıda zehirlenmesinden sorumlu yükleniciler ve ortakları hakkında, ilgili Kanunlar ve sözleşmeler kapsamından hangi işlemler yapılmıştır? Bunlar hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınmış mıdır? Herhangi bir işlem yapılmamış veya yasaklama kararı alınmamış ise gerekçesi nedir? Kamu İhale Kurumunca tutulan sicile göre söz konusu şirket ve ortakları hakkında kamu ihalelerinden yasaklama kararı bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise buna ilişkin bilgiler nelerdir?”

Summary
yemek zehirlenmeleri
Article Name
yemek zehirlenmeleri
Description
Zehirlenme iddiası soru önergesi oldu
Author
Publisher Name
internetingazetesi
Publisher Logo

Kadir Polat

Kadir Polat

Kadir Polat 29 Yaşında ve İktisat Bölümü mezunu olup sitemizde uzun süredir Ekonomi Kategorisi başta olmak üzere güncel haberler yazmaktadır.

Leave a comment