Kamu Çalışanlarının Mal Beyanları Dijital Ortama Taşınacak!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu çalışanlarını tarafından mal beyanlarının oluşturulacağı yeni bir sistem kurulacak. Bu yeni sistem ile beraber kamu içerisinde yolsuzlukla mücadele hedeflenmektedir. Oluşturulacak otomatik takip ile beraber kamu çalışanlarının mal beyanlarına ulaşılabilir hale gelinecek ve aynı zamanda bu sistem kamu çalışanlarının mal beyanlarındaki artışlar sistem içerisinde anlık olarak takip etme imkanı sunacaktır.

Gerçekleştirilecek olan yeni sistem ile kamu içerisinde çalışan personellerin hesap verme sorumluluğun oluşması ve kamu içerisinde eşit ve adil bir şekilde şeffaflığın artırılması hedeflenmektedir.  Bununla beraber gerekli kurumlarla ortaklaşa çalışarak ihale ve sözleşme bilgilerinin de kamuya açık bir şekilde süreçlerin takip edilmesi planlanmaktadır.

Yasaya göre mal bildiriminde bulunan kişilerin özel kanunların hükümlerince mal beyanının gizli kalması şartıyla mal beyanında bulunan kişilerin bildirimleri  özel dosyalarda saklanmaktadır. Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar haricinde bu dosyalara erişim hakkı verilmemektedir. Kanuna göre mal beyanında bulunmak zorunda olanlar Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardan; il Özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş ve alt kuruluşlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Semra Tuplek

Semra Tuplek , 1977 İzmir Doğumlu olup sitemizde Gündem ve Ekonomi kategorileri ağırlıklı olmak üzere haberler yazmaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz