Sağlıklı Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları

145 0

 Sağlıklı Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları

Mutlu ve sağlıklı bir çocuğun ancak huzurlu bir âile ortamı içerisinde yetişeceğini göz önüne alırsak. önce huzurlu bir yuva nasıl kurulur kavramını üzerinde durmak faydalı olacaktır. Sağlıklı Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları

Mutlu ve sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek için âile içinde genel olarak olmazsa olmaz kurallar şunlardır:

 • Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı hoş bir âile içi iletişimi ve ortamının yaratılması. öncelikle ebeveynlerin kendilerinin çocuklara karşı böyle bir model teşkil etmeleri;
 • Yüksek sesli tartışma ve fiziksel şiddete asla yer verilmemesi;
 • Çocuklarla ilgili olan her çeşit sorumluluğun üstlenilmesinde anne ve baba arasında rasyonel ve makûl bir rol dağılımı olmalıdır. Tek bir ebeveynin her çeşit sorumluluğu üstlenmesi zaman içinde bitkinliğe yol açar.
 • Her çeşit sorunun âile içinde kaliteli bir iletişim ve paylaşımla ele alınarak çözülmesi. çocuklara sorunlarla başa çıkma stratejileri açısından güzel bir model teşkil etmiş olur.
 • Çocuklara her konuda destek çıkılmalı, ilgi ve becerileri doğrultusunda olabilecek tüm imkânlar onlara sunulmalı. Seçimleri konusunda asla aşırı müdahaleci ve yönlendirici davranılmamalıdır.
 • Ders çalışmaları teşvik edilmeli, ancak başarı konusunda asla aşırı baskı uygulanmamalı, çocukların bu açıdan diğer akranlarıyla mukayesesi yapılmamalıdır.
 • Çocuğun terbiyesinde fiziksel şiddetin, yüksek sesle azarlamanın asla yeri yoktur. Hatalı davranışları cezalandırmaktan ziyâde, çocuğun konuşma yoluyla ikaz edilmesi ve uygun davranışın anlatılması. Davranışını düzeltebilmesi ona bir şans daha verilmesi, doğru davranırsa bu başarısının takdir edilmesi en uygunudur.

Ayrıca…

 • Çocukları sürekli ikaz etmemek, bir şeyi defalarca söylememek çok önemlidir. Çocuk söyleneni yapmıyorsa ısrarcı davranmaktan ziyade, şâyet küçükse ilgiyi kesip bir süre sonra tekrar gaza getirerek yapmasını teşvik etmek. büyük çocukları ise ikna ederek istenileni yapmasını sağlamak çok daha etkilidir.
 • Çocukları maddî yollarla ödüllendirmekten ziyade, mânevî olarak takdir edip bu şekilde ödüllendirmek çok daha uygundur.
 • Çocuğun okuldaki hayatı veya özel hayatı konusunda bilgi sâhibi olabilmek için aşırı sorgulayıcı olmaktan ziyâde. dostâne bir ebeveyn tutumu sergileyerek sohbet içinde bu bilgileri öğrenmek ve bu konuda gereken yönlendirmeyi yapmak en uygunudur.
 • Çocuğun ruhsal gelişimini ve sıkıntılarını yakından takip etmek, sorun olduğu takdirde bir çocuk ve genç psikiyatrından uzman görüşü almak. Çocuk ruh sağlığı açısından son derece önemlidir.
 • Görüldüğü üzere, mutlu ve sağlıklı çocuk yetiştirebilmek bir san’attır. Bunun için anne ve babanın ruh sağlığının da yerinde olması, aralarında sevgi ve saygıya dayalı bir iletişimin bulunması gerekmektedir.
 • En doğru şekilde çocuk yetiştirebilmek için tüm bu şartların karşılanabildiği, huzurlu ve mutlu âilelerden oluşan bir toplumda yaşamak ümidiyle…

İLGİLİ HABERLER