“Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi” başladı

52 0

BALIKESİR (AA) – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde düzenlenen “Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi” başladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 2 gün sürecek kongreye, İran, Güney Kore, Kanada, Yeni Zelanda, Vietnam, Kosova ve KKTC’den akademisyenler katılıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Doç. Dr. Talat Ulussever, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, yaşanan finansal krizin etkilerinin hala dünya ekonomisinde ve özellikle finansal sistemde hissettirmeye devam ettiğini olduğunu söyledi.

Ulussever, dünya çapında gerçekleşen sınır ötesi sermaye hareketlerinin 2007 yılındaki seviyesine nazaran yüzde 65 oranında düşüş kaydettiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Bununla beraber, finansal alanda küreselleşme sürecinin bittiğinden bahsetmek söz konusu olmasa gerek. Yaşadığımız kriz bütün dünyanın dersler çıkarmasına vesile olmuş, bundan sonraki dönemde dünyada daha istikrarlı ve sağlam bir finansal sistemin oluşturulmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bugün, dünya finans sisteminde daha çok ülkenin yer aldığını, gelişmekte olan ülkelerin birbiriyle daha sıkı ilişki içinde bulunduğunu ve böylelikle dünya finans sisteminin yapısının da her geçen gün değiştiğini görüyoruz. Bu duruma gelinmesinde tabii ki teknolojik gelişmelerin sınır ötesi sermaye ticaretini daha kolaylaştırıp ucuzlatmasının payı da yadsınamaz. Ancak bu teknolojik gelişmelerin finans piyasalarına olan olumlu katkıları yanında özellikle düzenleyici kurumların üzerinde durmasını gerektiren çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini önemle vurgulamak isterim.”

“Günlük yaşamımızdaki pratiklerin sistematik analizi”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de kongrenin farklı disiplinlerden araştırmacı ve bilim insanlarını geniş katılımcı kitlesiyle bir araya getirerek bilim dünyasına çok önemli katkılar sağlayacağı kanaatinde olduğunu bildirdi.

Özdemir, uygulamalı ekonominin, ekonomiye ilişkin verileri analiz edip yorumlayabilen ve bu bilgiyi sağlık, çevre, iletişim, enerji, ulaşım ve finans gibi farklı sektörlerde kullanabilen ve giderek daha da popüler hale gelen bir araştırma alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Uygulamalı ekonomi araştırmaları, günlük yaşamımızdaki pratiklerin sistematik bir analizini oluşturmaktadır. Kongre başlığının diğer yarısını oluşturan sosyal bilimler ise gerçek dünyanın yönünü belirleyen ve toplumları olası ekonomik problemlere ve onların toplumlar üzerinde yaratacağı çeşitli etkilere karşı hazırlamaktadır. En geniş anlamıyla insan davranışını sosyal ve kültürel yönleriyle inceleyen herhangi bir disiplin veya branş anlamına gelmektedir. Sosyal bilimler, her biri büyük oranda bağımsız araştırma alanı ve araştırma yöntemine sahip olan ekonomi, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, politik bilimler ve sosyal psikoloji alanlarını içermektedir.”

İki gün sürecek kongreye, İran, Güney Kore, Kanada, Yeni Zelanda, Vietnam, Kosova, KKTC gibi ülkelerden akademisyenlerin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanı Yakup Asarkaya da katıldı.


İLGİLİ HABERLER