Hazine Arazilerini Kullanan Çiftçiler Satın Alabilecek!

Hazine Arazilerini Kullanan Çiftçiler Satın Alabilecek!

Başbakan Yıldırım’ın yaptığı açıklama ile hazine arazisini uzun süredir kullananlar bu arazilerin sahipleri olabilecekler. Hazine arazilerinin satın alınabilmesine dair Başbakan Binalı Yıldırım’ın yaptığı açıklamalar ve ayrıntılar haberimizin devamında.

BAŞBAKAN YILDIRIM İSTERLERSE ALABİLECEKLER

Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklama hemen aşağıda yer almaktadır.

“Hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimiz var. Bunlar kullanıyor ama bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl boyunca ve 10 yıl sonunda da isterlerse satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Şimdi bir şey daha var. Kullanana verilecek, kanun çıktığında ecrimisil son 3 yıldan beri ödemiş kullanana ihaleyle değil. Onun hakkı ona vereceğiz. Ve yarı bedeline. Ecrimisil yarısını ödeyecek.

Bir de Sultanbeyli’de ben bildim bileli devam eden bir sorun var. 80’li yıllardan beri, bir kısmı vakıf arazisi, bir kısmı orman vasfını yetirmiş 2B’ye dahil araziler ver. Milli emlak var, şahıs var. Bütün bunları derlendi toparlandı son noktaya geldi. Orada vatandaşa kullanıcıya veriyor belediye ama belediye mevzuatına göre veremiyor; ihale yapacak… Böyle bir şey olur mu? Kazanılmış hak var. Kimdeyse bina, o belediyenin belirlediği bedel üzerinden düşük, emlak beyan değeri üzerinden verecek ve bu şekilde de tapusunu alacak, kulağı rahatlayacak.

ECRİMİSİL NE DEMEK?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendinde ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatı olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde Fuzuli şagil (İşgalci), kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir, şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu tanımlar incelendiğinde ecrimisil,

– İzinsiz olarak kullanılan bir mal vardır.

– Malın sahibinin bu malı kullanamamaktan dolayı zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.

– Bu maldan işgal, tasarruf veya herhangi bir şekilde kullanılarak faydalanmak söz konusudur.

– İşgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz.

– Ecrimisilin takdirinde taşınmazın işgalden önceki haliyle getirebileceği muhtemel gelir esas alınır.

Kira İle Ercimsil  Arasındaki Fark Nedir?

Kira devlet mallarının bir idare şeklidir. Ecrimisil ise idare şekli değildir. Aslolan kira ile idaredir.

– Kirada sözleşme sözkonusudur. Ecrimisilde ise tazminat sözkonusudur.

– Kira geleceğe ecrimisil ise geçmişe yöneliktir.

– Kira alacakları ödenmediğinde 2004 sayılı icra iflas kanunu hükümleri uygulanır. Ecrimisilde ise 6183 sayılı kanun uygulanır.

– Kira nedeni ile oluşan uyuşmazlıklar için adli yargıya gidilirken ecrimisilde idari yargıya gidilir

Kadir Polat

Kadir Polat 29 Yaşında ve İktisat Bölümü mezunu olup sitemizde uzun süredir Ekonomi Kategorisi başta olmak üzere güncel haberler yazmaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz